René
van der Velde

René
van der Velde

Senior Powercenter, Snowflake, Azure Data Factory, Wherescape

René is sinds 1982 werkzaam in de ICT-branche. Hij heeft in de loop der jaren een zeer brede (programmeer)ervaring opgedaan, met name in de retail/logistieke, financiële, telecom en dienstverlening branche. De laatste 15 jaar heeft hij zich gespecialiseerd in de tooling van Informatica. Met de DataVault methode worden de DataWareHouses ontwikkeld. Naast het ontwikkelen van DWH heeft René vele connecties gemaakt met andere (legacy) systemen (Flat-files, XML, SAP-iDoc's, enz). Hij laat zich typeren als een stressbestendige en flexibele consultant, die afmaakt waar hij aan begint. Door zijn analytisch vermogen en een groot inlevingsvermogen is hij een goede gesprekspartner. Hij kan een team aansturen en schuwt het niet om de handen uit de mouwen te steken. Kortom : Een echte doorzetter!

Werkervaring
Stedin                             BI Specialist
3-2020 t/m 12-2020

Voor een grootschalige migratie van een bestaand systeem (Oracle) naar een nieuw systeem (MSSQL) en platform (hadoop/hive) was er extra handjes nodig om het te realiseren. Na een korte uitleg werd René op een ‘ontsluiting’ van onderbrekingen geplaatst. Kortweg kwam het erop neer dat de huidige XML-stroom naar het nieuwe datalake systeem moet worden geplaats via een STG / HISTORIE / DATAVAULT / DATAMART -laag uiteindelijk beschikbaar komt voor de eindgebruiker. Er werd gebruik gemaakt van generieke software voor de historie en datavault laag.

De moeilijkheid in deze ontsluiting lag in het feit dat de DataMart met vele views aan elkaar waren gekoppeld en niemand meer echt wist hoe het in elkaar zat, dus veel uitzoekwerk en analyse.  

Alles stappen tussen de lagen werd gebouwd met behulp van Informatica Developer. Terwijl; het oude systeem is gebouwd met PowerCenter

 
(bij)Scholing
Wherescape RED                01-2020
Microsoft SSIS                    11-2019
Microsoft Power BI             11-2019
 
Na vele jaren de richting van Informatica -PowerCenter te hebben bewandeld werd het tijd om mijn horizon te verbreden. In eerste instantie is het opleidingstraject ingezet op de ETL-tool van MicroSoft, tevens ook de basis Power BI opleiding gevold. Begin 2020 werd ik geattendeerd op WhereScape. Na wat onderzoek gedaan naar de tooling, heb ik besloten om ook daar een (on-line)opleiding in te gaan volgen, met als gevolg dat WhereScape de tool die mijn aandacht meer dan verdient en graag in praktijk zou willen gebruiken. Na 2 weken intensief te tool te hebben gebruikt werd de On-line site gesloten.

Helaas kon ik geen opdracht vinden waarbij ik mijn opgedane kennis kon laten zien (vaak een afwijzing met als reden “geen ervaring”).

Vodafone/Ziggo                           BI Specialist
7-2018 t/m 9-2019

Na terugkeer bij de Vodafone/Ziggo weer voor de marketing afdeling aan het
werk gegaan als vervanging van de zeer ervaren kracht die intern naar het migratie team is overgestapt. Direct de werkzaamheden over kunnen nemen. Doordat René nu de lead nam bij de technische implementatie van de software en het aansturen van het ontwikkel en testteam. Tevens kwam het opleiden van een interne junior ontwikkelaar op het bordje van René, Hij heeft zijn kennis en kunde kunnen overdragen waardoor het team van  ontwikkelaars op een dusdanig niveau kunnen acteren waardoor René als extern kracht overbodig werd. Als laatste heeft René zich als vraagbaak opgesteld voor het migratie team omtrent het oude systeem, door zijn kennis kon het migratie team de juiste keuzes maken. Werkzaamheden staan beschreven in de vorige periode (september 2017 - december 2017) die René heeft gewerkt bij Vodafone/Ziggo.
 
 
ANWB                                           Senior PowerCenter Specialist
1-2018 t/m 6-2018
 
Door een grote reorganisatie bij de ANWB was men naarstig op zoek naar een ervaren zelfstandige kracht met kennis van Data Vault , DWH en Powercenter. Doordat René al eerder bij de ANWB had gewerkt was het een soort van thuiskomen. Hij werd in een Scrum/Agile team opgenomen die de ‘oude’ software moest onderhouden en een ‘nieuw’ DataWareHouse moest bouwen. Rene was voornamelijk verantwoordelijk voor het onderhouden van de ‘oude’ software. Door zijn ruime ervaring en achtergrond van de ANWB waren de opdrachten op zich geen grote uitdaging. De moeilijkheid zat meer in “wat gebeurd er als er hier een stukje software wijzigt” m.a.w. de oude software zat met ‘houtjes’ en ‘touwtje’ in de loop van tijd aan elkaar. Goed testen is de enige oplossing om de risico’s zo klein mogelijk de houden. Door duidelijk doelen in sprint op te nemen konden vele wijzigingen doorgevoerd worden in het oude systeem. Met de kennis van Data Vault kon Rene van toegevoegde waarde zijn voor het migratie team bij het ontwerpen van het ‘nieuwe’ DataWareHouse.
 
 
Vodafone/Ziggo                           BI Specialist
9-2017 t/m 12-2017
 
Voor de marketing afdeling is het van een groot belang om correcte data van de klanten en prospect te hebben. Om de vragen direct te kunnen beantwoorden van de marketing afdeling is René toegevoegd aan het Scrum/Agile team. Door zijn enorme inlevingsvermogen, doortastendheid en stiptheid van werken konden de gevraagde gegevens relatief snel opgeleverd worden. Rene was voornamelijk diegene die de software ontwikkeling m.b.v. Informatica PowerCenter voor zijn rekening nam. Ook gaf hij duidelijke richting aan de tester in het team. Mede door direct contact met de eindgebruiker werd het werken in sprints een succes. De snelheid en kwaliteit zijn omhoog gegaan door strak te plannen in sprint. René heeft hier ervaring opgedaan met het werken in scrum/agile teams. Wat zekere ten goede zal komen bij de volgende projecten/opdrachten.
 
 
Blokker (Retail Huishoud)          Senior PowerCenter Specialist
1-2016 t/m 8-2017
 
Na de werkzaamheden voor Bart Smit en InterToys waren de volgende winkelketens aan de beurt (Blokker en Xenos). De nadruk voor deze winkelketens lag vooral in het koppelen van de Kassa-systemen naar het DWH. Waarbij het DWH reeds dezelfde was als bij de speelgoed ketens. De moeilijkheid zat in de onbekendheid van de aangeleverde Flatfiles uit de kassa, (er was alleen een hele summiere beschrijving). Door de vele jaren ervaring en het analytisch vermogen van René was er binnen de korts mogelijke tijd een redelijke tot goede beschrijving van de mogelijkheden die zich in de flatfiles van de leverancier van de kassa voordeden. Het verwerken van de kassa-gegevens is dusdanig gebouwd dat het ook kan functioneren indien de flatfiles ‘real-time’ zouden worden aangeleverd. Waar nodig was, is het DWH aangepast en verbeterd. Het controle mechanisme wat er gebouwd is, kan goed de compleetheid controleren. De hoeveelheid kassa-transactie was een uitdaging om het binnen een redelijke tijdspanning te kunnen verwerken.Naast de kassa interfaces zijn er veel interfaces gemaakt voor derde partijen die gebruikt maken van de gegevens van alle winkelketens die onder de Blokker-holding organisatie vallen. Door de diversiteit van de interfaces heeft René veel expertise opgedaan met allerlei mogelijke connectie.
 
 
Bart Smit / InterToys                   Senior PowerCenter Specialist
9-2014 t/m 12-2015
 
Bart Smit wel bekend als de speelgoed keten van Nederland. Omdat Bart Smit een SAP omgeving aan het inrichten is, wordt er vanuit de huidige omgeving een integratie gedaan. De legacy-systemen worden synchroon gehouden waar nodig. De synchronisatie wordt geheel afgehandeld met PowerCenter d.m.v. XML verkeer met de legacysystemen en iDoc's aan de SAP-omgeving.

In navolging van Bart Smit hetzelfde gedaan voor Intertoys.

Voor Intertoys ook een koppeling gelegd met de kassa-systemen in de winkel om zodoende ‘real-time’ de omzet uit de winkels in het DWH- beschikbaar te stellen. Dit werd gedaan d.m.v. XML-files. Na mismatchen en ‘grote’ verschillen, heeft René een controle mechanisme gebouw op de compleetheid van de losse XML-berichten t.o.v. de ‘Einde-dag afsluiting’. Hieruit bleek dat inhoudelijk de XML -berichten van een zeer slechte kwaliteit waren. De leverancier van de Kassa kon het niet goed en snel fixen. Er werd gekozen om de kassa gegevens niet meer via XML-berichten te laten verlopen, maar weer terug te vallen op de ‘vertrouwde’ Flatfiles. René heeft dit met de groots mogelijk snelheid goed geïmplementeerd, het nadeel was dat het niet meer ‘realtime’ was, maar het was nu wel compleet (Kwaliteit staat boven alles).

 

(meer werkzaamheden in mijn volledige C.V.)

 

BI-UNITED

Zelfstandige (Consultant)

1-2011 tot heden
Vanaf 1-1-2011 ben ik een zelfstandige ondernemer en heb me aangesloten bij BI-United. Dit is een vereniging van 60 à 70 zelfstandige ondernemers op het gebied van Business Intelligence.
+31 6 25319317

Gebruik onderstaand formulier om een e-mail te sturen.