Irina Steenbeek: Data Lineage workshop

In Oktober komt Irina Steenbeek langs. Zij is een expert in data management en gaat ons meenemen in haar workshop over het ontwikkelen van een data lineage business case. Hier leer je hoe je de business case ontwikkelt voor data lineage, wat het is, waarom het nodig is, en waar de kosten en baten zitten. Na afloop zou je in staat moeten zijn om de manager te vertellen waarom al die dure software nodig is, en wat die op gaat leveren.